Polityka Prywatności

Cel dokumentu

Celem dokumentu jest podkreślenie szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce

ochrony danych osobowych Klientów, Kontrahentów oraz pracowników Humana Secondhand Poland.

Ochrona danych realizowana jest ze szczególną starannością, zgodnie z wymogami powszechnie

obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności RODO czyli Ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych,

serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies oraz dane techniczne: nr IP,

typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki, informacje o tym, jakie strony w naszych serwisach były

odwiedzane. Mogą to być dane osób zbierane przez ochronę w momencie wejścia na teren firmy (imię,

nazwisko, numer rejestracyjny, cel wizyty) oraz dane podawane w celu rejestracji na stronie

internetowej. VIVE dba o prawa osób, których dane przetwarza ze szczególnym uwzględnieniem prawa

do ochrony prywatności w tym ochrony danych osobowych. W związku z powyższym VIVE stara się

gromadzić jak najmniej danych klientów i kontrahentów, w tym użytkowników stron internetowych.

Dla lepszego zrozumienia sposobu ochrony i przetwarzania danych Użytkowników stworzyliśmy

niniejszą Politykę Prywatności.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych będzie Humana Secondhand Poland sp. z o. o., pod adresem: ul. Żelazna 40/101,  00-832 Warszawa.

 NIP: 527-288-01-99, REGON: 382401183

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem info@humana-poland.pl .

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe,

jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych

zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione albo przetwarzający, z którymi podpisane

zostały umowy powierzenia.

Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz

rzetelności.

W jaki celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach:

1. Zawarcia i realizacji umowy lub świadczonych przez nas usług.

2. Wysyłki Newslettera, przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje

handlowe.

3. Prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą).

4. Dopasowania treści stron i tematyki materiałów do Twoich zainteresowań.

5. Dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi.

6. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

7. Realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub

obrony roszczeń, które mogłyby pojawić się wyniku realizacji zawartej umowy.

W przypadku danych zbieranych podczas rejestracji:

abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał się zarejestrować

(rejestracja jest dobrowolna, ale konieczna). Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz

hasło, jakiego będziesz używać w naszej witrynie.

VIVE będzie przetwarzać Państwa dane osobowe nie dłużej niż jest to koniecznie oraz gdy jest to

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Dokładamy należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych

osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Zgodnie z

obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze

zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług. W przypadku kontroli

Organu nadzorczego, Twoje dane mogą zostać udostępnione zgodnie z obowiązującym prawem. W

przypadku podejrzenia naruszenia przepisów prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa,

możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz

ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec

przetwarzania danych przez administratora.