Rozwój SPOłeczny i ZDROWIE

 Humana Secondhand Poland chce wspierać programy rozwoju społeczności prowadzone przez Humana People to People które mają na celu stworzenie ludziom warunków do poprawy ich życia.

Humana People to People:

    • tworzy bezpieczeństwo żywnościowe
    • promuje zdrowie
    • rozwiązuje podstawowe problemy wodno-sanitarne
    • tworzy lepsze warunki edukacyjne
    • organizuje opiekę nad chorymi oraz nad osobami w trudnej sytuacji życiowej 

Trzy główne obszary wdrażania w ramach zdrowia społeczności to:

Ogólna świadomość zdrowotna:  Prowadzone są wydarzenia informacyjne i programy uświadamiające dotyczące ogólnego stanu zdrowia, żywienia, higieny i warunków sanitarnych, a także podatności i zapobiegania poważnym chorobom, takim jak HIV/AIDS, cukrzyca i gruźlica.

Obozy i kliniki kontroli  stanu zdrowia : Regularne obozy zdrowia wraz z klinikami stacjonarnymi i ruchomymi są organizowane w celu badania dorosłych i dzieci pod kątem różnych chorób, na  takich obozach uczestnicy mogą zadawać pytania i  rozwiewać swoje wątpliwości dotyczące ich własnego zdrowia i organizmu.

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem: Kobiety oraz dorastające dziewczęta mają zagwarantowane szkolenia  w zakresie zagadnień zdrowotnych, są to także  sesje dotyczące reżimów opieki przed- i poporodowej czy też korzyści z porodu.

Programy zdrowotne Humana People to People są zgodne z globalnymi strategiami walki z chorobami, w tym strategią UNAIDS „95-95-95” mającą na celu położenie kresu HIV i AIDS, strategią WHO „Koniec gruźlicy”, wytycznymi WHO dotyczącymi walki z Covid-19 oraz strategią do eliminacji malarii w Afryce Południowej